Google+

פרוטוקולים

צוות עבודה

ביום שלישי ה-15/11 התקיימה פגישה של מובילי העמותה. הפגישה עסקה בסיכום הארועים הקודמים (הכנס השנתי ו-DLD) ובהערכות להמשך הפעילות. בפגישה הועלתה הצעה להקים פורום עבודה שיפגש במועד קבוע פעם בשבועיים. הפורום הזה הוא לא גוף רשמי של העמותה אלא קבוצה של כל מי שמעוניין לקחת חלק פעיל בארגון פעילות העמותה. המפגשים פתוחים לכלל החברים וכל מי שיכול להגיע מוזמן, גם ...

Read More »

תקנון העמותה

תקנון העמותה הועלה לאתר ואפשר לקרוא אותו כאן. התקנון הוא תקנון העמותות המצוי למעט מספר שינויים הנדרשים ע"י גופים כמס הכנסה ורשם העמותות. הסעיפים ששונו הם: 18,21,22 ו-23.

Read More »