Google+

ועד העמותה

ועד העמותה הינו ועד התנדבותי המרכז את פעילות העמותה, הכוללת הפקת אירועים, קשרים עם חברות ומוסדות, השגת הטבות לחברי העמותה ועוד.
הועד נבחר על בסיס שנתי באסיפת העמותה, ומפרסם את פרוטוקולי ישיבותיו בצורה פומבית.

הועד אינו הדרך היחידה לתרום ולהשפיע על פעילות העמותה – יש גם קבוצות פעילים שעוסקות בתחומים שונים, ורב חברי הועד היו פעילים בקבוצות אלה לפני שנבחרו. לפרטים נוספים, צרו קשר!

בעלי תפקיד בעמותה 2017
הועד הנוכחי נבחר ע"י חברי העמותה במעמד האסיפה השנתית (31.12.2016) והוא משמש כוועד עד לקיום הבחירות הבאות.
יו"ר העמותה – גיא בנדוב
חבר ועד – אוהד ברזילי
חבר ועד – גולדי
מנכ"ל העמותה – ניר מירצקי
חבר וועדת הביקורת – דורון ניר
חבר וועדת הביקורת – תומר ברקן
גזבר – חגי ראובני
עו"ד העמותה – יהונתן קלינגר
רו"ח העמותה – אבישי בר גיל
יחסי חוץ – צחי ליברמן
תא האינדי – עמית שורצברג
אסטרטגיה – מארק קוטליאר

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*