Google+

פגישת ועד ארבע-עשרה, 09.07.2013

מיקום: משרדי דייס מארקטינג (כנראה)
נוכחים: מירצקי, גולדי, דוויק, נעם גת.
נושאים שנידונו בפגישה:
1. אירוע ה-DLD
o ניר וגולדי מדווחים על פגישות עם רותי מאוסקר (הפקת הכנס)
o הוחלטו פה אחד על השתתפות בארוע וקידום שלו, עקב אינטרס של העמותה
להרוויח מהחסויות לארוע ומחשיפת התעשייה לאורחים מחו"ל
o הוחלט שהארוע יכלול הכרזה על תחרות הסטארטאפים
o הוחלט שהארוע יכלול עמדות תצוגה עם בציר משחקי התעשיה הישראלית
o הוחלט לפעול להפקה דלת תקציב של שואוריל התעשיה (באחריות מירצקי)
o הוחלט לפעול להשגת חסות ספציפית לתזמורת (7000 ש"ח) (באחריות
מירצקי)
o הוחלט לפעול להשגת חסות להבאת נציג קוראיני למשחק ראווה של
STARCRAFT, יתכן במעורבות של קרן קוריאה ישראל (באחריות מירצקי)
2. פסטיבל אוטופיה – הוחלטו פה אחד :
o , מקדמים מיני כנס בנושא חינוך וטכנולוגיה במסגרת פסטיבל אוטופיה בשיתוף
העמותה למשחקי תפקידים .
i. העמותה תמנה לפחות איש מקצוע אחד להרצאה בנושא מתאים לכנס
ii. העמותה תמנה איש הפקה וניהול
iii. ( , , ) יש לדבר עם אנשים שהביעו עניין טלי שחר עוז ועוד על איוש
התפקידים
o לפעול להפקת סדנאות מקצועיות באחריות , אורי כהן ועודד בנגיגי
o לפעול להפקת תערוכת משחקים באחריות ( מורן שלו)
o לפעול לקיום הרצאה של גיא אולמר או אחרת
3. נושא רו"ח – השלמות
o אולמר מעדכן (בשיחת טלפון) כי הרו"ח עובד על התיק ואין דרישות נוספות
כרגע למסמכים
o נמרוד מעדכן כי ברשותו קלסרים שיועברו גם הם לאולמר לטובת אירגונם
והעברתם לרו"ח
4. כנס מקצועי – בנושא פיתוח משחקים כעסק. מירצקי העביר סיכום של הפגישות
בנושא, והוחלט פה אחד:
o לבדוק אפשרות להשתמש במתקן בנק לאומי בלוד – בכפוף לקיום תחבורה
ציבורית נוחה לאיזור (באחריות מירצקי)
o לבחור יום בשבוע במשאל פייסבוק (באחריות גולדי)
o לבדוק אפשרות של הפקת הארוע על ידי חגי ראובני (באחריות מירצקי)
o לנסות לקבוע בסוף יולי או תחילת אוגוסט (בכפוף לבדיקות הנ"ל)
o ניתן להזמין להרצות נציגות הקרן הקוריאנית
5. הלוקאל גיים ג'אם. גולדי העביר סיכום של הפגישות בנושא.
o עמיחי נווה מרמור עובד על זה, אך כרגע אין תוצאות חיוביות
o הוחלט לארגן מצגת לנושא לקראת שנה הבאה/חורף, כדי לפנות אל מפעל
הפיס, הג'וינט וקק"ל (באחריות נמרוד)
o הוחלט על שיחת עדכון נוספת עם עמיחי ולנסות לבדוק אופציה לדחייה לחורף
או ארוע מוקטן (סביב נושא מעניין), לחילופין דחיה נוספת בשנה (באחריות
גולדי)
6. פגישה עם הנספח הכלכלי לעמק הסיליקון (גילי עובדיה)
o הוחלט שנמרוד יקבע פגישה עם הנספח (ניתן לקבל פרטי קשר ממכון היצוא)
7. סיכום של ההתכתבות בנושא הערכות ל-IGDA (מירצקי). הוחלט פה אחד:
o הועברו פרטי וועד GameIS כדירקטורים ב-IGDA
o לברר את מספר חברי IGDA הקיימים ואם יהיה צורך, נרשם מספר חברים
המשלים ל-10 כבקשתם ועל חשבון העמותה (באחריות נעם גת)
o לברר עם קייט לגבי עלויות משודרגות, והאם החברת תעניק הטבות של IGDA
ומהן (באחריות מירצקי)
o לבדוק עם קייט אפשרות של שני מחירים (אחד משותף גם לעמותה ואחד רק
ל-IGDA)
o לנסח הודעת press עד ה-10.7.13 (באחריות גולדי ונעם). המסמך יכלול
פסקה על ה-RESTART של IGDA בעזרת GameIS וכן מספר משפטים על
התעשייה הפורחת בישראל.
8. אירוע הקאתון עם גוגל, עבור בני נוער ובנושא HangOut API. מירצקי העביר סיכום
של ההתכתבות.
o סוכם לפנות אל יעל חקשוריאן, כדי לבדוק אם היא מעוניינת לעזור לקדם את
זה ולהתניע את התהליך (באחריות מירצקי).
9. הכנות לכנס השנתי. נערך דיון והוחלט פה אחד:
o תאריך טנטטיבי לכנס – ה- 18.12.13, יום רביעי (בכפוף לזמינות אורחים)
o לפעול להבאת מפיק חיצוני בתשלום
o לנסות לכוון למתקן של בנק לאומי (בכפוף למסקנות מהארוע העסקי, אם
יתקיים שם)
o תוקם וועדה ייעודית שתפעל אל מול המפיק.
10. עולה צורך בפקס דיגיטלי (בצורת PDF למייל)
o נמרוד התנגד לרכישת קו יעודי (5 שקלים לחודש) בשל העובדה שיש לו פקס
במשרד.
o הוחלט בדעת רוב (נמרוד התנגד) לרכוש שירות פקס למייל אך סוכם שבנתיים
נשתמש בפקס של מירצקי, המספר הוא: 153544659658. לחילופין המספר
של דוויק –
03-6850022
11. החזרים כספיים
o לכפר סבא אינדיז עבור האירוע "מוליג'אם". הוחלט שניר יעביר צ'ק ריק
לגולדי ודווק שיחתמו ויעבירו להם (גולדי יעביר לדווק חשבוניות). במידת
האפשר נבצע העברה בנקאית (תלוי בחיבור של מירצקי או גולדי דיגיטלית
לבנק)
o ניר מסר חשבונית לדווק על 80 ₪, צריך לקבל צ'ק על 70 (עבור קופה
קטנה). בשל מחסור בצ'קים ימתין לפנקס חדש או שנפעיל אפשרות דיגיטלית.
12. כנס "התעשיה" בנושא מקצועות חילופיים לתעשית הקולנוע (מירצקי עידכן) הוחלט:
o לממן 2-3 דוברים (אולמר וגולדי/מירצקי/אחר) וכן נפרסם אותם באמצעי
היח"צ הרגילים שלנו (פייסבוק וניוזלטר)
o ייתכן שהארוע ישולב במסגרת DLD
13. השלמת רשימת החברות. עדכון בנושא, וכן הוחלט פה אחד:
o ניהול של רשימה זו ע"י נציג של וועדת פנים
o תקצוב של עד 500 ש"ח לשם משימה זו
o לפנות לנציגי כפ"ס אינדיז או סטודנטים מהתחום כמועמדים לפרויקט
14. עדכונים מהוועדות השונות
o וועדת עיצוב (נמרוד) – הוועדה תציג בשבוע הבא שלושה מוקאפים לאתר
o וועדת אקדמיה (נעם) – הוועדה נפגשה והם פועלים להעביר לטלי את פרויקט
איסוף הפרטים על אנשים עם מעורבות אקדמית בנושא שלנו. הועבר איפיון
עבור הצרכים שלהם מהאתר
o מירצקי יברר עם ליברמן על עדכונים מוועדת חוץ
o וועדת אירועים התכנסה כחלק מפגישת הוועד (מסקנותיה למעלה)
o וועדת הפנים –
i. נערך ניסיון למפגש עם עיריית ת"א בנושא הקלות ארונונה (נמרוד)
ii.נערך ניסיון למפגש עם הרשות לעידוד עסקים מקומיים בנושא מענקי
עידוד
iii. הוחלט לארגן פגישה עם מנהלת עיר עולם (קישור באחריות
מירצקי)
o נערכה פגישה עם צחי ממסע (נמרוד) – המסקנה העיקרית היא שצריך מישהו
ייעודי לגיוס כספים. הוחלט לדבר עם ג'רמי על העניין (תערך שיחה נוספת של
הוועד לפני כן)
o הוחלט לקבוע נוהל של פגישת ראשי הוועדות/דיווח לוועד
o נקבעו תאריכים לפגישות הוועד הבאה + דיווח וועדות.
15. פגישה עם נציגי אוטודסק ב-18.7 (נמרוד) המעוניינים בשיתוף פעולה עמנו. הוחלט
שמירצקי ונמרוד יעבדו על מצגת קצרה לפגישה.
16. שיחה והתכתבות עם בילי פרנקל מ-Ynet קריירה (מירצקי)- הועבר אליה מסמך על
התעשיה. סוכם שהמסמך יועבר לגולדי לטובת הפיכתו למסמך רישמי וקבוע על
התעשיה הישראלית (כמו כן, המסמך יתורגם לאנגלית)

 

 

About GameIS Org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*