Google+

פגישת ועד שבע-עשרה (כולל פגישת התנעה לכנס השנתי), 08.09.2013

מיקום: סטריטס אבן גבירול
נוכחים ניר מירצקי גולדי גיא אולמר משקיפים יעל חקשוריאן רעות קרש טלי בן הרוש רותי שמיס : , , . : , , – , .
נושאים שנידונו בפגישה:
1. הכנס שנתי –
o התקיימה פגישת קיקאוף של הגרעין הקשה של הפקת הכנס .
o כל תחומי הכנס נדונו וחולקו אחראים לכל תחום סיכום בנושא יצא בנפרד ( )
o משימות דחופות:
i. מקום – לדבר עם סינמה סיטי, בצ"א וחולון, באחריות גולדי
ii. התנעה של תהליך איסוף התוכן באחריות גיא אולמר
iii. התנעה של טקס הפרסים – באחריות יעל חקשוריאן
iv. מיסוד הספונסרים באחריות מירצקי
v. לייצר שלושה מסמכים – קול קורא לדוברים, לספונסרים, מידע כללי
על הכנס – באחריות גולדי, טלי בן ארוש ורעות קרש
vi. ריכוז מתנדבים וחלוקה למשימות בכל התחומים – באחריות גולדי
2. מימון כיבוד לישיבה זו
o הוחלט ברוב של שלושה חברי וועד לשלם 150 ש"ח ככיבוד לפגישה (החזר לגולדי)
3. קניית אחסון לאתר העמותה ולאתרים הנלווים
o הוחלט ברוב של שלושה חברי וועד לשריין עד תקציב של 600 ש"ח לשנה עבור איחסון
האתר והתכנים שלנו
4. מסמכי סיכום שנתי 2012 של הרו"ח –
o בשעה טובה נחתמו ע"י גיא, מירצקי וגולדי. יועברו מחר לרו"ח באחריות מירצקי
5. החזר חשבונות –
o החשבונית של כפר סבא אינדיז (מוליג'אם) נגנבה עם התיק של גולדי, לאחר שהועבר
להם החזר כספי. יש לשחזר את הסכום שהועבר ולהמציא חשבונית חדשה – באחריות
נמרוד דוויק

About GameIS Org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*