Google+

פגישת ועד שלוש-עשרה, 21.06.2013

פגישת ועד שלושעשרה, 21.06.2013

מיקום: מסעדת סרגוס

נוכחים: גיא אולמר, נעם גת, מירצקי, גולדי. משקיפים: צחי ליברמן, יעל חקשוריאן, רעות קרש.

נושאים שנידונו בפגישה:

 1. רואה חשבון – אולמר פגש אותו, וקיבל רשימת מטלות לעשות, שראשיתה בסיכום 2012.
  • יש לשלם לרו"ח מירצקי מוציא שני צקים לתשלום
  • הודגש שיש לקדם את הנושא בזריזות מפני שהדבר מעכב תשלומים
  • בסיום התהליך אולמר יערוך לאחרים תדרוך התנהלות כלכלית
 2. עדכונים מצחי ליברמן המרכז את תחום יחסי החוץ:
  • נוצר צוות המעוניין להיות פעיל בתחום, תהיה פגישה ביום שלישי הקרוב. חברים בו שירה, בני, מרק, מאג׳ד
  • נוצר קשר עם קבוצת מפתחים ערבים (ישראליים), העמותה מקדמת את הפעילות בחום
  • בנובמבר יתקיים כנס webit באיסטנבול, בו יש קטגוריה של משחקים ואפליקציות, וביקשו שנצטרף כמשלחת ישראלית, יש לשלוח להם חומרים באחריות צחי.
  • כנס נוסף בבולגריה בספטמבר. בדומה לכנס quo-vadis בברלין, מוכנים לתת כרטיסי כניסה, ועזרה בנטוורקינגולקשר לחברה בשם Balkan Ventures
  • מרק מקדם יוזמה של סיורים בחו"ל בחברות גדולות. אפשר לשלב בביקור עם CDprojekt, סטודיו פולני שפיתח את The Witcher.
  • כנס נוסף בוורשה בסוף 2013, בנושא HTML5. דרושים פרטים נוספים.
  • אורי אלקיים פנה לצחי והציע עזרה כללית בעתיד.
  • צחי מדווח שישנן משימות שמופנות לאנשים ספציפיים, ותיאום פנים ציוותי.
  • גולדי צריך לחזור לרופינה כדי לקשר בינה ובין צחי לגבי Game Connection
 3. אינקרדיבילד – פגשו את ניר, חברה שעוסקת בחיבור מספר מחשבים ברשת כדי לאפשר ניצול משאבים משותף. מעונייים להתקרב לתעשייה, אולי יתנו חסות לכנס השנתי.
 4. בקרוב מפגש עם השגריר היוצא לקוריאה, יש לחפש חברות או נציגים שיבואו לפגישה.
 5. ניר פגש את עמותת משחקי התפקידים, הם יצטרפו לאורחי האיכנס. הם העלו רעיון של מתן מלגות מחקר משותפות לחוקרים בתחום המשחקים.
 6. וועדת החינוך –
  • נעם מעלה נקודה לדיון על המוסדות אקדמיים באיזו מידה אנחנו צריכים להתנהג כגוף מבקר מולם או לחילופין לקדם את כולם לטובת התעשייה.
  • בנוסף הוא מדגיש שרוב צרכי הוועדה קשורים לתכנים באתר העמותה העתידי
 7. הקמת אתר חדש לעמותה
  • רעות, דווי, סתיו גולדשטיין וחגי ראובני דנו על מטרות באתר, והכינו תשתית לאיפיון שלו
  • ביום שלישי תתקיים פגישה נוספת ובו יקבעו לוחות זמנים לאיפיון, שיחזור לוועד המנהל לאישור, כדי ליצור לוחות זמנים
  • מדובר על אתר בעברית וכן מיניסייט באנגלית
  • הוחלט להעלות שאילתא בקבוצה לבדוק שלא נשכח אף צורך של האתר
 1. עדכון לגבי הלוקאל גיים גאם בודקים עלויות ומיקומים
 2. הטבות
  • מחירים קבוצתיים לסטונדטים של התחום וסטארטאפים באקסלרטורים של התחום
  • ישנה רשימה ארוכה של הטבות במייל
  • צריך להגדיל את הצוות הזה המונה את מירצקי ועוברי אורח בלבד

 

About GameIS Org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*