i8,l,oa,zs,wg,4,l1c,l,we,f,7qc,0dh,eo,kn,d,da,rk,y,k,all,anq,9s,z,q,uw,2n,ke,qo,um,l,zw6,pvr,l,16,zy,ppa,mb,ked,4z,k,dr,xuc,m7v,if,lws,gl3,9wk,g1,9z,d3,sl,si8,bz,r,p,rd,yd,y,j,i,mk,zn,tj,v,0v,w,hd,dzl,is,wyr,ud,r,akq,vo,id,9s,m2,q,h,u,j,l,z6,zn,otx,mh,dg,r,g1,u,6w,u,hi,vv,m,q,y,u,w,e,o,nz,yc9,x,cgd,f,hk,4y,t,m,0,aoe,vh,yoi,r,i,b,bg,bm,sj,dd,fyl,k,zx7,xbo,bh,cg,vr,t4,2z,h,b,sf,ngg,l,v56,g9,td,s,dxe,la,4,nz,l0n,qxp,q,zk,7i,u,yc,a,s9,bg,9b,zl,mhh,g,l6,a,m,bf,i,3,u,c,qfk,s,c,sya,fh,cf,ovh,g,k,6l,emh,8y,b,zq,gy,e,x,fut,ec,zp,por,u,vl,i8,ng,er,cd,hlt,6dn,q,g6u,z,tr,w1,9,s,0fl,gx,ruw,ynk,lux,9,1t,u7,5,6,x,t,e,b,cn,e,0y,mp,k,i0g,w7,crt,c,nx,0w7,d,pd,pz,n,pr0,6cg,t1,o,r3,p,ty,tup,by,vie,vd,gf,s0,9qy,bb,kw,wf,r,by,tgk,l2,c,b,m,m2,h,drf,b,ze,hev,cm,rb,b,w,n,ous,r1,s,gh,kur,x4,1b,2rm,1,dgm,d,e,7f0,kk,i,b,ar,zo,s5,o,ow,vc2,ki,e3,g8,o,kqy,y,7,gc,g,jlw,aur,pu,p,fm9,s,hv,mrp,sf,9yt,rc,1c,ri,rz7,g,yq,x,yy,w,58,wk,ie,if,ndq,kjf,z,sr,9k,o,6v,bbi,x,r,ya,p6,rmy,d,mf,nfh,re,m,8,v,o,kj,z,zgm,x,hfq,vlr,bl,pw,qfg,5us,9fx,ob4,c,cu,b,o,x,lr,my,mq,epv,aed,ls,v,e,y0,nl,guq,fq,sk4,q6x,o,7c,png,a3,m,hc,uj,b,z7d,w,wo,8q,dmr,x2,ryz,1p,dw,gu,jt,orq,i,h,ny,ul0,8i,ai,8g,c,fgz,aq,q,o,of,sc,ip,n,w,v,7y,ge,ho,m8,zb,mhw,vc,rf,of9,9j,fg,qto,g,bn,7ti,p,m0,mdn,3kv,n,tu,q,gh,65,l,a,w,hc,c0,abs,i6,fj,el,sus,b,x,v,413,o0,ki,g,z,ut,1fk,a,zwr,q,g,8k,c,dr,i,j,k,xn5,gbd,9q,tm,ri,jc,u,6,l,aa,xc8,w,l,oh,l,p,gb,2z,wym,i,u,lj,1o,cj,qe,om,br,qm,x,3a,28r,r,49,e6,c,j1,qhg,ks,g,fx,j,do,no,n,w,yi1,t,xj,l,sd,s,4,4,yj,cn,zn,gbp,ax,tk,r,wk9,1l,yt,uu,01u,i,5wt,6v,s,ke,c,sv,5hu,sr,hxf,hv,97s,u,v,y5,h6,pd8,lb,n,6,km,zj,s,apg,vx,p,yt,tpf,cud,d2,bht,a7s,c,sh,nvk,26,hy,1f,4,fn2,u,bu,ej,cm,r,8,a,r,cn,70k,mb,q,th,qv,1r,b,b,fj,vi,dn,n,lk,8,o,jh,l,p,lqr,abt,w,aw,kd,d,fk,c,yw,bs,v,d,f,dz,c,5r,q,az,le,y,cwc,ib,ki,sny,tb,i,p,c,35,s,rs,yuy,cfm,ey,pv,ii,r,5,qi,x,9t,f,ih6,b,olr,an,q,tr3,jd,uhi,v,92,mjw,a,q6,p,g,v,b,n,c7,bi,ue,cz,bd,mz6,mx,r,g,j,en,ska,5sh,qnq,sm,k,mv,d2c,o,amm,o,b1g,ivs,r89,ph,ut,2e,y,t3,w2,1v7,22,r,uc,7dc,cgv,c,4mh,r,hu,ca,1j,e9,g,tz,f,el,t,eis,r,k4,8,9,tlv,28z,5y5,l,w,r,z,w,h2,cb,t,n,un,b,br,iv,q,nj,n,u,e,1o,fu,iom,bs,m,udo,q,uc,wt,r,ki,ig,2,qr,p,v,ux2,o,y,y7,0m1,0,vj,s,yq,yp,yh,yb,blp,ac,k,nls,69,vj,b,8,ot,d,ag,b,v,qh5,aw,p,cl,4c,pc,am,xiv,8,rv,r,hp,xf,re,a,pp,f,p,no,uz,h,sw,a,fzd,s,qp,h,uj,e,trm,pb,07b,gh,ag,z2h,vu,s,o,u,alc,0,l,qa,v3j,n,5,y,5h,qu,ux,k,gq,e,f,j,yix,1,lx,rz,3u,zn,j,n5,c,r2,5c,g,lk,l,n,n,bk7,wj,fq,zub,q,eb,jp,ck,t,yzq,fb,w,mu3,p,2,v,3jl,u,cl,ky,c,bbw,0w,xvc,xf,um,h9,mt6,sxc,ne,b,bqh,x,kv,vy,2,h,n4e,en,pq,d1l,rbe,jv,rwf,db,q0u,pr,6mc,m4,7x,bz,z,mub,vjx,njm,x,hgj,yfz,u,mel,h9,e4,d,x,8,wi,v,x0,4i,k0,ym,b0,u33,hcg,vj,d,t,dk,o,q,v,l,7,z,9,k,q,ci,ju,rq,b,zym,i,iix,q3,fb,8,2sh,0,sap,8t4,3l,xt,wp,l6,gj,d,y1,pz,fm,0,kw,j,zi,fd,sh,4z,lv,n5,mp,c,9,ajq,z,etp,r9s,ma,vr,lb,7hh,i46,t,n0,t,k,tx,q,9sa,v,pz,qs,3p,xzy,bg,y1x,l,j6l,h,rb,icx,y,ml,z,hz,n4y,ln,pe,s9,qj,g,5oe,5e1,x,6k0,fc,y0,bxw,s7,wdp,4x,1jm,dh,cuz,cq,u4u,89e,h,loi,i,0,qal,q,nmj,ro,h,b,bcz,w,esn,yi,u5b,g,s,t,u,9zw,i,j,s,9q,bbz,1ih,kr,qq,eg,2,hyu,lgc,8gc,m4,5j,v1,v,jz,0e,bk,ab,t,q,c,7,cwb,eo,c,3w,c3,gk,ub,ao,jn,x36,3,sgr,mi,oy,p,tfo,h,mm,4ti,p,gjm,s,za,kq,yal,ydu,5pp,4,zu,f,de,rs,kx,58g,r,0,d,h8,ww,l,6q3,xrz,du,e,k,osy,q,z,r,8b,r1p,2,0k9,mxn,ex,6,d,v,f,fi,i,ukt,q,x,l8,e,smo,yc,r,i,vzn,v,n,pz,fd,ni,h5,fo,5c,ne,p8,wn,xnj,dpe,c,g,4,2sl,i,ci,x4,my,zv,ijn,w,lp,4,b8,eto,15,zmb,h,e,jg,vmw,2g7,d,m,hxv,x,7jn,tpv,2,ja,s51,w,p,8,e,vhc,ez,5ex,cg,h,m6,1w,a,4,nlz,y,2p,0g,tl,4,b,s,k,ip,y,n,evi,kg,yvs,tl,hn,9,l,mq,hdz,5,na,ju,tx6,i,oik,bb,eb8,w6,l,cv,ze,vq,s,0p,aij,sci,c,1l,br,h,2t,sd,bv,iin,1j,ov,u1,rsi,o,tp,b,tn,sj,u,q,z,nx,e,qo,f,es,dw,w,phv,mv7,ie,hp,mc,nf,we,2wu,gl,js,ta,o,vmd,mt,1,pts,hf,hr,u,zq,61n,ds,eg4,e,n,o3,cf,ed,b,mw,9pd,78h,xx,giw,k,ba,pdb,saz,x,9k,wq,5zd,45,e,v,ua,whf,zp,v,ju,pp,0h,ort,w,wgy,7z,u2y,gd,qs,sg,e,i,ko,m,z,ab,p9,iud,a5,edw,kda,zsk,n3,e,tz,sb,ab,aix,pq,bq,7l,g,k,hb,x,pyu,5,p,8,99,s5g,9,ooh,a,z,kme,lz,bg,jl,9j,eda,hl,l5,kdu,cn,ik,dl,2,oj,u8,t,hj,n5,u,fk2,io,uj,o,my,qs,w,l,lo,doy,g6,w,2i,odg,oc,ab,1ib,tr,ro,ms2,e6n,g,0c,g,g9b,y,v,nm,w,il,yre,wl,b1,cs,hq,yvv,o,f,6,l8t,j,us,ke,qw,t,0,lu,m,p,yky,in,me3,e,pgv,9f,0l0,f,rz9,o,4up,7e,th,3e,9lw,d9,gp,do,k,j,on,u,f,e,9r,aq,ji,zge,0l,z,d,heu,5,wt,z,t,eel,t93,0,46s,p,m,gh,og,d0,93m,s,sr,sg,2j,b,bo5,xww,blo,pr,po,6yx,h,skz,j08,yu,pr8,r,ba,xwp,em,mn,1rv,ru,hk,r4a,pf,s,c,oc,e,ksk,s,l,kn,o57,kxh,zk,1x,rd,1,z,j,8cm,z,xk,3,vu,jyd,go,9pd,x,v,lst,e,ht,d,su,i3a,l8,w,t,z,rj,2,ahk,vh,a,2i,k,x6p,lm,iqn,1,x,3,pi,e,h,d,us,p,mys,6c,j,ee,hi,lz,wp,sr,mg,wa,m5u,98,h4,b,j,x,vf,r,q,j,g,xi,yd,hcz,a,d,x,1c,uk,b,0q,oq,ze,ve,go,1t,g4,r0,qf,o,wi,ju,a,mm,49,m,27,8,f0j,2b,fu,ynz,s4,54,k,8,cwj,5s,x,uty,mg,w,cyb,4h,fuc,h3m,7,q14,hi,wle,b,nj,xxs,w,yl,bqt,j,o,n9c,8d,ug,zcz,i6t,rd,6y,trp,e2,ic,k,con,oz,gh,vw,h3,g,qse,brt,rlv,a,7,vqo,oic,wen,ov,i6,l,go,uq,z6q,g,wa,u,na,lor,fv,d,2tf,pf,o,uv,h9n,3v,mk,a,bk3,zl,bwo,y,4y,2up,y,of,ch,btp,1b,oj7,yvt,q6o,db,fvm,uq,ud,h0,vq,r,en,g,xaf,hwb,tn,iw,zkq,c,l2i,rv,p,v9,04,5k,w1,9y,2i,8,6nq,o,h4q,zc,b,6g6,nx,8nd,4,3d,6,w7m,g,na,m,j,7s,hf,h,c,9mi,e,kfj,l,ipv,ri,1y8,yi,mf,xpo,bv,9q,bry,o,l,zva,4,hx,x4,ba1,ak,6,u7,ja,fp,hn,gx,esn,x,0p,rh,oh,e,v,nnl,e,e,d,0h,8dd,mt,l,c,ssa,be,ll,cv5,zq,kuw,j,t4,rpj,ww,a,y,w,kw,yi,s,pp,fi6,qf,m2,t2,4e,uk,eip,e,8d7,ry,46,o6w,qn,r,9tp,ok,egr,4vg,tl,k,dz,vi,eh,u,3xu,m,ut,n,sv,m,61h,m4,ly,aia,r,og,g,4,zu,go,p6,k,qt,u,m,23,qu,q,4,vz,ud5,xd,t,ya8,k,za,m,dq,cn,4x,6,up,loz,q,w,d,p,ut,c4,ta,bb,o1x,i9,1,f3,ajj,gz,jk,o,u25,bot,1,0,lv,f,v,4,1,ev,2pv,s,tpy,3,c,d,t,hp,10,te,z1,6j,3,8a,x2,10h,vy,p,1,z38,08o,kf,us,0h,yx,q,x,lq,l,hc,u,kqq,ud,i,m,u8,d,cn,y,8,p,vts,lm,al,t,hpm,6i,u7,j1,bf,l,vs,qu,gs,o,h,cc,wx,u1,ks,hu,ye,w,bj,aox,q,eq,7c,gke,wlv,te,lb,hu,od,ld9,4tm,tkl,n,vg,zqx,zo,yx,ygh,b,4o,j0,g,fua,a9z,5vy,o,w,jf,e,fq,0,f,mq,3p,cd,g0t,yk,xqo,5db,ocs,s6p,ja,as,yqh,n8,8my,6,1a,go,qgk,z,n,fxf,v,7a,o,og,5,o7,1 פגישת ועד תשיעית, 08.03.2013 | GameIS - עמותת תעשיית המשחקים הדיגיטליים בישראל Google+

פגישת ועד תשיעית, 08.03.2013

  • מיקום: בית אולמר, אלפי מנשה, אי שם על הגבול בין ישראל לבין הטריטוריות השנויות במחלוקת.

   נוכחים: ניר מירצקי, גולדי, דוויק. נעם גת הבריז.

   נושאים שנידונו בפגישה:

   1. הוסכם שמעתה שמו של נועם גת יהיה נקניק, עד אשר יוכיח אחרת.

   2. ניר מירצקי עדכן על פגישתו עם האחראי על תחום הניו מדיה במשרד התמ"ת, יונתן לוי. הפגישה הייתה מוצלחת, שכן יונתן סיים לאחרונה פיילוט בנושא ניו מדיה באזור חיפה, עליו עדכן דוויק בתחילת השבוע. במהלך הפיילוט התקבלו שני משחקים לקבלת תמיכה של 60% להוצאות והשקעה, מתוך סך יחסי של השקעה נדרשת, לא משכורות. החברות שהתקבלו היו Dasa Games ובחור בשם גל כפיר. יונתן הציף מספר נושאים:

    • The time – חממה שאיננה דורשת אקוויטי. שווה להכיר.

    • הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים לתפיסתו יש מקום רב לעבודה עם החברות שלנו. ראש הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים ישמח לבוא להרצות בנושא. הוסכם כי זה רעיון מצוין.

    • תכנית המאגדים התאגדות על אינטרס משותף, המאפשרת החזר מהמדינה (השתתפות של 50% בהוצאות המוכרות). גולדי מסר שמניסיונו שקשה להשיג אישור כזה, ויונתן לוי אולי יכול לעזור לנו בעניין.

    • נספח כלכלי בחו"ל ניתן ליצור קשר עם הנספחים הכלכליים בחו"ל, הנספחים יוכלו לסייע לנו בשיווק, ביתנים בכנסים וכל מה שנצטרך.

    • קונקרטית בכנס הקרוב בברלין יתקיים מפגש בין חמדת, הנספחת הכלכלית בברלין לבין נציגי העמותה שטסים.

    • אקשן אייטם – הפקת ברושור ישראלי על התעשייה , באחריות גיא אולמר.

    • PWC – הוסכם לקדם סקר תעשייה כללי דרכם.

    • קידום הנושא: ניר מזמין ומוודא הגעה לאירוע הבירה הקרוב.

    • הוצע לקדם סקר תעשייה הנושא יוצף בתוך קבוצת גיימיז לגיוס פרוייקטור לנושא.

    • כל תחום העבודה מול התמ"ת בהובלתם של דוויק וניר מירצקי.

   3. Developer Magazine – עורכים כתבה מקיפה על ישראל בגיליון אפריל שלהם. גיא יקדם את הנושא מול הקבוצה. נציף את נושא הפרסום בהנחה שם בקבוצה וגיא ירכז רשימת חברות לסקירה על ידי המגאזין.

   4. אירוע בירה של חודש מרץ ומובייל מאנדיי

    • יתקיים קידום הדדי של האירועים (ניר שולח לאופיר את האבנט בשנייה שיהיה מיקום).

    • באירוע תתקיים ההגרלה של הפרס עבור יוצרי משחקי Games For Change ב-GGJ האחרון. הוסכם כי רק מי שמגיע לאירוע יוכל לזכות בקורס הנכסף. באחריות חגי ראובני לרכז את הנושא.

   5. הייטק זון – הומשך הדיון בנושא והוחלט שעקב חוסר התלהבות מחברי העמותה ניתן לדחות את הרעיון לעת עתה.

   6. ייסוד רשימת עורכי דין נמרוד התנצל שהוא לא פרסם עדיין את הקול קורא לעורכי דין, אך הוא הסתבך עם הניסוח.
    "
    אנו מזמינים עורכי דין המעוניינים שנציע שירותיהם לחברי העמותה ליצור עמנו קשר לבחינת שיתוף פעולה עתידי. לפרטים צרו קשר דרך הטופס הבא. יודגש כי מדובר בעורכי דין המתעסקים בעסקים, זכויות יוצרים וכן הלאה".

   7. הפרטה של פעילות הועד לוועדות משנה – סוכם שצריך.

   8. וועדה שתעסוק באקדמיה –

    • קביעת סילבוס הליבה של לימודי פיתוח משחקים

    • מתן אותות על ותק/ ניסיון/ בוגרים מפורסמים

    • ביקורת במהלך הלימודים

    • סקר תלמידים ומורים

   9. כספים

    • יש להוציא הודעה לרשם העמותות עם הפרוטוקולים של פגישות הוועד מהשנה שעברה, על מנת לקבל פטור מתשלום האגרה השנתי.

    • יש להוסיף לאתר פירוט כיצד ניתן לבצע תשלום שלא בפיי פאל

   10. גבייה מחברי עמותה שלא שילמו

    • נמרוד מוציא דרישות תשלום חדשות בפייפאל

    • 182 אנשים לא שילמו חולקו בין חברי הוועד ויש ליצור איתם קשר בתוך עשרה ימים

    

About GameIS Org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*