Google+

פגישת ועד תשע-עשרה, 22.09.2013

מיקום: משרדי דייס מארקרטינג
נוכחים: נמרוד דוויק, גיא אולמר, נעם גת, מירצקי, גולדי, משקיף צחי ליברמן
נושאים שנידונו בפגישה:
1. עדכון מוועדת החוץ
o . ( מכון הייצוא מעוניינים בשיתופי פעולה איתנו יתמהל מולם צחי להעביר איש
קשר באחריות מירצקי)
o " שת פ בהקשר לתחרות המשחקים שלנו ושל תחרות משחקי האינידי הגרמנית
Amaze להעביר איש קשר באחריות ( גולדי(
2. האירוע עם אוטופיה
o ג ויסטיקים למורן שלו הוחלט פה אחד לממן ב ' : -360 ש ח ג ויסטקים לתערוכה " ' ,
אשר יועברו לעמותה לצורך אירועים עתידיים .
3. אתר האינטרנט של GameIS
o יש לבדוק עם רעות האם ניתן להכניס את סיום אפיון אתר העמותה ללו"ז
הצוות הגרפי עד סוף השנה. במידה ולא – אתר העמותה יחכה עד לסיום עומס
העבודה על הכנס. במידה וכן – הועדה תיקח את האפיון ותעלה אותו לאתר
ניסיוני. באחריות דוויק.
4. חסויות כנס
o עדכון קל – האקר U תאמו פגישה עם מירצקי ליום שלישי. הם מציעים שימוש
במתקני החברה לאירועים עתידיים שלנו, גם אם לא תצא חסות לכנס השנה.
o הועברו הצעות לגופים נוספים, מחכים למענה.
5. האירוע שלנו ב-DLD
o תערוכה: מורן שלו הבריז להקמת התערוכה, עומרי עובד על זה.
o דוברים בכנס, יש קצת אי בהירות לגביהם. גיא יסדר את הרשימה מחדש, יתזכר
דוברים ויסגור את הרשימה.
o הארוע יכלול הכרזה ראשונה על תחרות משחקים נושאת פרסים מטעם נוקיה
o אין כרגע חסויות ל DLD. יש צורך בגיוס של לפחות 10,000 ש"ח אך רצוי
.20,000
גיא אולמר יבדוק עם Cadence. ניר ישלח לגיא מסמך חסות.
IGDA .6
o שיחה עם קייט תיערך יום שישי בשש בערב בסקייפ.
7. גילי עובדיה
o נספח כלכלי של ישראל בסן פרנסיסקו, נפגש עם מירצקי, גולדי ודורון ניר
והבטיח לעשות מאמצים לשתף פעולה עם מטרות העמותה גם מחו"ל.
8. תצוגת art ממשחקים ישראליים לכנס השנתי.
o דיון על תקציב יערך בתאריך קרוב יותר לכנס
o עיצוב קול קורא למשלוח יצירות – יש למצוא גרפיקאי שיעזור.

About GameIS Org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*