Google+

פרוטוקול ישיבה שנייה וועד 2017

2.2.17

פרוטוקול ישיבה שנייה וועד 2017 GameIS

משתתפים: גולדי (אלעד גולדשמיד), גיא בן דב, אוהד ברזילי, ניר מירצקי

פגישה פיזית במשרדי דה-גיימרז טי וי,
שעת התחלה: 20:30

 1. הצעה להעביר את חשבון הבנק מבנק פועלים לבנק לאומי בעקבות שירות לקוי ומזלזל. יונתן קלינגר עו"ד העמותה יעזור לטפל בניירת שכרוכה במעבר באופן מיידי. ההצעה התקבלה פה אחד.
  מורשי החתימה ישארו כפי שהוגדרו בישיבה הקודמת לטובת בנק הפועלים.
 2. דו"ח מחקר שוק תעשיית המשחקים בישראל – יוזמה מתמשכת שהותנעה מחדש ע"י ג'רמי קלצ'קיין. התקבלו שלוש הצעות מחיר מדלוייט, PWC וארנסט יאנג, וג'רמי ממליץ על דלוייט בתור ההצעה האופטימלית (שילוב של מחיר ואיכות). כדי להיות חלק מהחתומים על המחקר, מהעמותה נדרש חלק מהתשלום ע"ס 5000 דולר. הוסכם שעל העמותה לקחת חלק בפרוייקט, ותפעל להפחתת העלות במידה ויתאפשר. בכל מקרה העמותה תבקש פריסה של התשלום בצורה נוחה ככל הניתן.
  ניר יחזור לג'רמי עם תשובה חיובית בהינתן שנוכל להפגש עם החברה שתייצר את הדו"ח מבעוד מועד.
 3. אסטרטגיה ליצירת תוכנית כלכלית לעמותה. יצרנו רשימה של חברות שיכולות לתת חסות, יש להפגש איתם כדי לברר מה אפשר לתת להם בתמורה לחסות שנתית/רב שנתית. ככלי עזר לפגישות האלה יש לייצר מסמך "תמורות" שהעמותה יכולה להציע, ולעדכן אותו בהמשך לאור הפגישות.
 4. העסקתו של ניר מירצקי כמנכ"ל – להבנתנו, עלות שכרו של המנכ"ל תהיה 7000 ש"ח, ותכלול מיסים ותנאים סוציאליים לפי חוק, עו"ד העמותה ייצור חוזה העסקה. בתמורה המנכ"ל יועסק ב-50% משרה.
 5. שיתוף פעולה עם תלתן יצא לדרך – העמותה תפרסם קריאה לסטודנטים פוטנציאליים שיקבלו הנחה על שכר לימוד בתמורה לשעות התנדבות לעמותה, במידה וימצאו מתאימים.
 6. הוועד מבקש מניר, עם תחילת פעילותו, תקציב ותוכנית עבודה לשנה הקרובה.
 7. הישיבה ננעלה בשעה 22:30

About Nir Miretzky

ניר מירצקי, בעבר כיהן כיו"ר העמותה, מנכ"ל העמותה וחבר בועד המנהל של העמותה (משנת 2011)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*