Google+

שיא הגשות בשעתיים האחרונות

נכון ל23:50 ביום שבת ה 9.10.10 – הוגשו בשעתיים האחרונות בלבד למעלה מ15 משחקים.

מחר 10.10.10 הוא היום האחרון להגשה, שלאחריו נבנה את רשימת המגישים המלאה. ונפיצה לשופטים. מסתמן שלקראת הסוף החודש יערך מפגש שופטים שמטרתו "הנגשת" משחקים "בעייתיים" כגון משחקי אייפון לשופטים שאין להם דרך לחוות את המשחק כנדרש. (ז"א אין להם אייפון / אייפד / אצבעות מוליכות).

פרטים על שלל ההגשות ומידע סטיסטי נוסף במהלך הימים הקרובים.

About Nir Miretzky

ניר מירצקי, בעבר כיהן כיו"ר העמותה, מנכ"ל העמותה וחבר בועד המנהל של העמותה (משנת 2011)

2 comments

  1. חשבתי שמחלקים אייפדים לשופטים

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*