Google+

Author Archives: Nir Miretzky

פרוטוקול ישיבה ראשונה וועד 2018

11.3.18 משתתפים: גולדי (אלעד גולדשמיד), גיא בן דב, ניר מירצקי, אהד ברזילי פגישה פיזית בקניון שבעת הכוכביםשעת התחלה: 20:30 גולדי הציע את גיא בנדוב יו"ר הוועד שנה נוספת, נבחר ברוב קולות.ניר הציע להתחיל מבצע גבייה טלפוני לדמי חבר, הוא יחפש הצעות מנותני שירות מסוג זה, באחריות ניר.בפגישה דנו בתוכנית פעולה הכוללת מספר פעולות ואירועים בהם נתמקד השנה, בדגש על פעילות ...

Read More »

פרוטוקול אסיפה שנתית סוף 2017

28.12.2017 שעת תחילת הישיבה בפועל  – 18:30 (אחרי המתנה של 30 דקות מההכרזה על ההתכנסות) מקום: מרכז StartHub של מיקרוסופט בWEWORK לונדון מיניסטור נוכחים: ניר מירצקי,גולדי, אהד ברזילי, דודי פלס, עמית שוורצנברג, תומר ברקן, אורן וייצמן, צחי וולקוביץ', רעות קרש, שי שם-טוב, ליאור חדשיאן איחר (התייצב לאחר הקראת סעיף 4) – אלון קפלן רו"ח – אבישי בר גיל   בחירת ...

Read More »

פרוטוקול ישיבה שישית וועד 2017

26.9.2017 משתתפים: גולדי (אלעד גולדשמיד), גיא בן דב, ניר מירצקי, אהד ברזילי הצטרף לפגישה: פגישה בהנג אאוט שעת התחלה: 19:30 מזכיר: ניר מירצקי נושאי הפגישה: 1. בחינת מנהל לפרויקט. בהמשך למייל שקיבלנו מתומר בעקבות הפגישה הקודמת עלה נושא השכר לשלב הההקמה וכן כאחוזים מהפעילות. הודגש שהכנסות מהפעילות יחולקו כך: חלק X לתומר חלק Y למרצים חלק Z כתרומה/חסות לעמותה העמותה ...

Read More »

פרוטוקול ישיבה חמישית וועד 2017

7.9.17 משתתפים: גולדי (אלעד גולדשמיד), גיא בן דב, ניר מירצקי, אהד ברזילי הצטרף לפגישה: תומר פגישה פיזית בקפה גרג במתחם התחנה (במהלך DLD TLV 17) שעת התחלה: 10:00 מזכיר: ניר מירצקי נושא הפגישה: הקמת מערך הסדנאות של העמותה, בחינת מנהל לפרויקט. בתחילת הפגישה שוחחנו על האירועים במסגרת DLD ובדגש על אירועי העמותה. בהמשך הצטרף אלינו תומר, חברי הועד ואני הצגנו ...

Read More »

פרוטוקול ישיבה רביעית וועד 2017

18.7.2017 משתתפים: גולדי (אלעד גולדשמיד), גיא בן דב, ניר מירצקי, אהד ברזילי פגישה פיזית במשרדי דה-גיימרז טי וי שעת התחלה: 19:30 הכנס השנתי ניר ערך סיכום של הוצאות והכנסות של הכנס השנתי. בהתייחסות לסיכום פיננסי של 2014 ו-2017 שיחת חולין תקורה בעלויות עובדים בישראל כסיבה אפשרית להיקף פיתוח נמוך עבור חברות בינלאומיות הוזכר איזור ההייטק בכפר קאסם כאיזור פיתוח קרוב ...

Read More »

פרוטוקול ישיבת וועד שלישית 2017

15.2.2017 משתתפים: גולדי (אלעד גולדשמיד), גיא בן דב, ניר מירצקי פגישה פיזית במשרדי דה-גיימרז טי וי שעת התחלה: 20:30 מצב הבנק כרגע יש סעיף במחלוקת בין קלינגר לבנק לאומי. מנהלת הסניף תנסה לעקוף את זה פנימית בעזרת עו"ד אחר. צריך כנראה לבחון בנק נוסף. גולדי יבדוק עם בנק פועלים הייטק. הנושא דחוף ומשליך על הכנס, כי אי אפשר להתנהל בלי ...

Read More »

פרוטוקול ישיבה שנייה וועד 2017

2.2.17 פרוטוקול ישיבה שנייה וועד 2017 GameIS משתתפים: גולדי (אלעד גולדשמיד), גיא בן דב, אוהד ברזילי, ניר מירצקי פגישה פיזית במשרדי דה-גיימרז טי וי, שעת התחלה: 20:30 הצעה להעביר את חשבון הבנק מבנק פועלים לבנק לאומי בעקבות שירות לקוי ומזלזל. יונתן קלינגר עו"ד העמותה יעזור לטפל בניירת שכרוכה במעבר באופן מיידי. ההצעה התקבלה פה אחד. מורשי החתימה ישארו כפי שהוגדרו ...

Read More »

פרוטוקול ישיבה ראשונה וועד 2017

פרוטוקול ישיבה ראשונה וועד 2017 GameIS  משתתפים: גולדי, גיא בן דב, אוהד ברזילי, ניר מירצקי פגישת הנג-אאוט וירטואלית, שעת התחלה: 09:15, גולדי הציע את גיא בן דוב לשמש כיו"ר הועד, ההצעה התקבלה פה אחד. אוהד הציע את ניר מירצקי כמנכ"ל העמותה, נערכה הצבעה. אושר פה אחד. גולדי ישלח מייל לקלינגר עם בקשה להסכם העסקה מסודר, הכולל: תנאי העסקה תנאי סיום ...

Read More »

פרוטוקול פגישת ועד וירטואלית ראשונה 2017

10.1.17 פגישת בזק של הוועד הנבחר של עמותת GameIS לשנת 2017 משתתפים (וירטואלית): גיא בנדוב, אוהד ברזילי, גולדי, ניר מירצקי בעקבות תוצאות בחירות 2017 לועד העמותה בהן נבחרו לוועד העמותה גיא בנדוב, אוהד ברזילי, וגולדי ובשל הרצון שלא לקטוע את פעילות 2016 של העמותה אשר גולשת לשנת 2017 ובעיקר את העבודה על Global Game Jam 2017 זומן הוועד לפגישה וירטואלית ...

Read More »

פרוטוקול אסיפה שנתית סוף 2016

30.12.2016 פרוטוקול אסיפה שנתית עמותת GameIS  שעת תחילת הישיבה בפועל  – 12:45 (אחרי המתנה של 30 דקות מההכרזה על ההתכנסות) מקום: אודיטוריום בבניין הנדסה בשנקר, רמת גן נוכחים: ניר מירצקי, מארק קוטליאר, דורי אדר, יעל חקשוריאן, ג'רמי קלצ'קין, צחי ליברמן, ערן ארבל, ירון גור אריה, גיא אולמר, אורן ויצמן, תומר ברקן, שי שם טוב, עמית שוורצנברג, יובל ספיר, רעות קרש, ...

Read More »