Google+

פרוטוקולים

וועדת חוץ – נושאים בתחום פעילות חוץ של העמותה, 24.2.2015

מקום: פראג הקטנה, אלנבי, תל אביב. שעה 21:30   נוכחים: ניר מירצקי, צחי ליברמן, נועם גת, גולדי, יעל חקשוריאן, משקיפה: רעות קרש. הוזמנו אך לא הגיעו: ג'רמי קלצ'קין, אורן ויצמן.   צחי העלה הצעות לקיים סיורים בפינלנד ואמסטרדם. נעם וגולדי – תזכורת לקידום משלחות לחו"ל בתיאום עם משרד הכלכלה.   הצעות נוספות שעלו בנושא פעילות חו"ל של העמותה   קידום ...

Read More »

ישיבת עבודה ועד 2015, 19.2.2015

מיקום: משרדי TGTV (יגע כפיים 1, תל אביב) משתתפים: מירצקי, צחי יעל   נושאים: טקס הפרסים, הבעת תודה לאורי גוטליב   מתנה לאורי גוטליב על התנדבות בטקס הפרסים הוחלט פה אחד להעביר לידיו זיכוי ע"ס 1000 ש"ח + משוב (ציטוטים נבחרים) + מכתב תודה 2. יעל תפתח מסמך חדש בגוגל דוקס למכתב תודה, מירצקי – לבקש זיכוי מאיציק בבתי + ...

Read More »

ישיבת ועד שנייה לשנת 2015, 10.2.2015

נוכחים: ניר מירצקי, צחי ליברמן, יעל חקשוריאן משקיפים: אביב קנטור, אביב חניא, אורן ויצמן הוזמנו ולא הגיעו: אלון קפלן לא הוזמנו (אשמתי): גולדי. 22:00 יגיע כפיים 1, תל אביב   כתבה את הפרוטוקול: יעל חקשוריאן   נושאים שעלו בדיון: תקציב 2015 צריך להכין בסיס לתקציב 2015 לפי התקציב של שנת 2014. נדון בפגישת תקציב ייעודית. באחריות צחי להכין.   2. ...

Read More »

ישיבת ועד ראשונה לשנת 2015, 1.1.2015

פרוטוקול ישיבת ועד ראשונה לשנת 2015.   נוכחים: מירצקי, צחי, יעל   נושאים לדיון והצבעה: בחירת היו"ר ושיוך תפקידים בעמותה.   ניר מירצקי מציע עצמו להמשך תפקיד יו"ר העמותה – נבחר פה אחד. תפקידים נוספים: גזבר – צחי ליברמן מזכיר הועד- יעל חקשוריאן   תפקיד חדש נדרש: מנהל תוכן ומדיה – צחי יבדוק, מועמדים אופציונליים לתקפות התנסות, יבדקו הכישורים שלהם. ...

Read More »

פגישת ועד עשרים ושתיים ואחרונה לשנה זו, 24.12.2013

מיקום: משרדי דייס מארקטינג נוכחים: גיא אולמר, נעם גת, נמרוד דוויק, גולדי, מירצקי.

Read More »

פגישת ועד עשרים ואחת, 05.11.2013

מיקום: סקייפ נוכחים: גיא אולמר נעם גת נמרוד דוויק גולדי מירצקי : , , , , . נושאים שנידונו בפגישה וקשורים לכנס השנתי : 1. חסויות: o בדיונים וסגורות: i. פלאריום ii. אינקרדיבילד iii. נוקיה AOC .iv v. מיקרוסופט vi. אוטודסק vii. בירה שפירא viii. כרמל ונצ'רז ix. דלויט o כיוונים נוספים: i. יש לערוך סיעור מוחות קל למקורות מימון ...

Read More »

פגישת ועד עשרים, 22.10.2013

מיקום: משרדי ג ויטונס הידועים בשמם "ג ויטונסיה" נוכחים גיא אולמר נעם גת גולדי מירצקי משקיפים יעל חקשוריאן רעות קרש עמרי ארד : , , , . : , , . נושאים שנידונו בפגישה וקשורים לכנס השנתי : 1. עדכון מתנדבים לכנס o גליה אפל ותומר בלושינסקי התנדבו לסייע במבואה. o יש לאסוף פרטי התקשרות של מתנדבים כדי שנוכל לפנות ...

Read More »

פגישת ועד תשע-עשרה, 22.09.2013

מיקום: משרדי דייס מארקרטינג נוכחים: נמרוד דוויק, גיא אולמר, נעם גת, מירצקי, גולדי, משקיף צחי ליברמן נושאים שנידונו בפגישה: 1. עדכון מוועדת החוץ o . ( מכון הייצוא מעוניינים בשיתופי פעולה איתנו יתמהל מולם צחי להעביר איש קשר באחריות מירצקי) o " שת פ בהקשר לתחרות המשחקים שלנו ושל תחרות משחקי האינידי הגרמנית Amaze להעביר איש קשר באחריות ( גולדי( ...

Read More »

פגישת ועד שמונה-עשרה, 15.09.2013

פגישת ועד שמונה-עשרה, 15.09.2013 מיקום: משרדי דייס מארקרטינג נוכחים נמרוד דוויק: , גיא אולמר נעם גת מירצקי גולדי , , , . נושאים שנידונו בפגישה: 1. האירוע שלנו באוטופיה , כנס בנושא שילוב משחקים בחינוך o הוחלט על תקציב לכיבוד (פה אחד), בסך עד 500 ש"ח. העמותה למשחקי תפקידים תשקיע את אותו סכום o המכללה הישראלית לאנימציה מפיקה תחרות וכנס ...

Read More »

פגישת ועד שבע-עשרה (כולל פגישת התנעה לכנס השנתי), 08.09.2013

מיקום: סטריטס אבן גבירול נוכחים ניר מירצקי גולדי גיא אולמר משקיפים יעל חקשוריאן רעות קרש טלי בן הרוש רותי שמיס : , , . : , , – , . נושאים שנידונו בפגישה: 1. הכנס שנתי – o התקיימה פגישת קיקאוף של הגרעין הקשה של הפקת הכנס . o כל תחומי הכנס נדונו וחולקו אחראים לכל תחום סיכום בנושא יצא ...

Read More »