Google+

פרוטוקולים

פגישת ועד שישית, 12.02.2013

  הפגישה התקיימה ב-12.2.2013 ב-18:30 בערב במשרדי דייס מרקטינג. רשם: דוויק עדכן בטרלו: גולדי מנע רכילויות: נועם דיבר בקול רם: ניר היה במילואים: אולמר להלן עיקרי הדברים: כרטיס דגימה – מחכים לתשובה סופית מניר. אם כן, יש אישור לקנות את הכרטיס. נועם מרכז את הנושא. הוסכם כי שימוש בכרטיס ידרוש ערבות + דמי שימוש ידודתיים למשתמש. GDC – נועם כותב מייל ...

Read More »

פגישת ועד חמישית, 01.02.2013

נוכחים: נמרוד דוויק, נעם גת, גיא אולמר, ניר מירצקי, גולדי, קלינגר נושאים שנידונו בפגישה: בחירת גזבר/אחראי כספים/ מורשי חתימה – הוחלט להעביר את הרשאת החתימה בבנק לשלושה אנשים כאשר חתימה על צ'קים וכד' דורשת רק שניים מהם (במידה ואפשרי). הציעו את עצמם נמרוד דוויק, ניר מירצקי ואלעד גולדשמיד. ההצעה אושרה פה אחד. הוחלט כי דורון ניר ויובל ספיר יגרעו מרשימת ...

Read More »

פגישת ועד שלישית, 30.01.2013

מיקום: משרדי דייס מארקטינג נוכחים: מירצקי, גולדי, נועם גת, דוויק, איתן גיים ג'אם: לקחים גיים ג’אם. משרדי גוגל – לוקיישן מדהים. מועד ט"ו בשבט – בעייתי להורים ודתיים אינטרנט מתפקד – מצוין בצלאל – בעייתי מאוד. אין מתכנתים. צריך למצוא איך לפתור את זה. יקר מאוד. פורמט הצגת פרויקטים – בעייתי, צריך לבנות מכניזם איכותי מראש. פיצות – צריך היה ...

Read More »

פגישת ועד רביעית, 23.01.2013

מיקום: משרדי Dice Marketing נוכחים: נמרוד, ניר, גולדי ויונתן קלינגר נושאים שנידונו בפגישה: יונתן חתם על פרוטוקול האספה לטובת העברת חשבונות בבנק. נמרוד העביר ליונתן את תשובת פייסבוק בנוגע לזכויות היוצרים על השם GameIS. יונתן ינסח תשובה. יונתן קלינגר נידב את חוות לה פונטיין של הוריו ללוקאל גיים ג׳אם. גולדי אחראי לתאם את האירוע איתם. גלובל גיים ג׳אם למצוא את ...

Read More »

פגישת ועד שנייה, 09.01.2013

מיקום: משרדי Dice Marketing נוכחים: נמרוד דוויק, נעם גת, גיא אולמר, איתן מג'אר (חלק מהזמן), ניר מירצקי, גולדי נושאים שנידונו בפגישה: התנהלות הוועד: נמרוד לאחר התייעצות עם קרובת משפחה ממליץ שלא ללכת לקורס מנהלי עמותות. הקרובה שלו תעביר לנו חוברת תפעול עמותה, וכן לאחר הבחירות נערוך פגישה איתה. נושא הגושפנקא שבקורס כזה ידון שוב לאחר הפגישה.קידום הנושא באחריות ניר ונמרוד. ...

Read More »

פגישת ועד ראשונה, 02.01.2013

מיקום: משרדי Dice Marketing נוכחים: נמרוד דוויק, נעם גת, גיא אולמר, איתן מג'אר, ג'רמי קלצ'קיין, ניר מירצקי, גולדי נושאים שנידונו בפגישה: 1. סיכום השנה החולפת מבחינת דרכי פעולה של הוועד, מה עבד ומה לא עבד בצורת ההתנהלות. 2. דיון על צורת התנהלות כוועד. גולדי הציע להמשיך לעבוד עם אחראים לתחומים שונים בהתנהלות העמותה. הוחלט לבחור יו"ר וגזברים ואת שאר התחומים ...

Read More »

ישיבת ועד העמותה, 9/9/2012

פרטיכל ישיבת ועד עמותת גיים איז, עמותת תעשיית המשחקים הדיגיטאלים בישראל (ע.ר.) שנערכה ביום 9/9/2012. נוכחים: חברי הועד: ניר מירצקי, דורון ניר ויובל ספיר, חברי ועדת הביקורת ג'רמי קלצקין ואוהד ברזילי וגולדי. הנושאים הבאים נדונו: חידוש רישום שמות מתחם: שמות המתחם gameis.co.il ו-gameisawards.co.il הוצעו ע"י בעליהם (גיא בן דוב ודודי פלס בהתאמה) לעמותה ללא תמורה. הוחלט בשלב ראשון לחדש את ...

Read More »

צוות עבודה, פגישה שניה

באיחור קל אנחנו מפרסים את סיכום הפגישה השניה של צוות העבודה ישיבת עבודה עמותת GameIS  בתאריך ה14.12.2011

Read More »

צוות עבודה, פגישה ראשונה

בשבוע שעבר (30-11-2011) התקיימה הפגישה הראשונה של צוות העבודה במשרדי חברת מייטופיה. הפגישה היתה מאוד מוצלחת ואנחנו מצפים לפגישות הבאות. להלן סיכומה:  ישיבת GAMEIS, 30.11.11

Read More »

צוות עבודה

ביום שלישי ה-15/11 התקיימה פגישה של מובילי העמותה. הפגישה עסקה בסיכום הארועים הקודמים (הכנס השנתי ו-DLD) ובהערכות להמשך הפעילות. בפגישה הועלתה הצעה להקים פורום עבודה שיפגש במועד קבוע פעם בשבועיים. הפורום הזה הוא לא גוף רשמי של העמותה אלא קבוצה של כל מי שמעוניין לקחת חלק פעיל בארגון פעילות העמותה. המפגשים פתוחים לכלל החברים וכל מי שיכול להגיע מוזמן, גם ...

Read More »