Google+

GameIS2014

GameIS2014 conference

משוב לכנס השנתי GameIS 2014

הכנס השנתי - GameIS 2014

אנחנו רוצים להודות לכל מי שהגיע לכנס השנתי – אורחים, דוברים, מתנדבים ומעניקי החסויות שעזרו לנו להפוך את הכנס השנתי למוצלח ביותר! והנה התמונות, ועוד תמונות – ונשמח אם תמלאו את המשוב הקצר כדי לעזור לנו להפיק לקחים ולהפוך את הכנס של שנה הבאה למדהים עוד יותר.  

Read More »