Google+

כנס משחקים וחינוך במסגרת פסטיבל אוטופיה

איך מגבירים מעורבות של תלמידים בחומר אותו הם לומדים?
איך מתחרים באינספור מקורות אחרים המתחרים עם המורה על תשומת הלב של תלמידיו?
איך אפשר להפוך למידה והוראה לחוויות כיפיות?
העמותה למשחקי תפקידים בישראל ועמותת תעשיית המשחקים הדיגיטליים בישראל שמחות להזמין אתכם לכנס שינסה לענות על השאלות האלה: כנס משחקים וחינוך.

הכנס יתקיים ביום שני, 23.09.2013, במרכז חמד"ע בתל אביב (רחוב הפרדס 7)

gamesandEduמידע נוסף ותכנית הכנס בעמוד האירוע בפייסבוק.

שימו לב, ההשתתפות בכנס בחינם אולם יש להירשם לאירוע בטופס זה.
(לא מספיק לאשר השתתפות באירוע בפייסבוק)

העמותות המארגנות:
* עמותת תעשיית המשחקים הדיגיטליים בישראל
* העמותה למשחקי תפקידים בישראל
בשיתוף עם Utopiafest פסטיבל אוטופיה – מדע, דמיון ועתיד ומרכז חמד”ע לחינוך מדעי.

About Yael Hakshurian

יעל חקשוריאן, חברה בועד המנהל של העמותה משנת 2014

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*