Google+

Tag Archives: פייסבוק

מפגש עם צוות פייסבוק לעוסקים במלאכת השיווק של משחקים!

פייסבוק מביאים לישראל צוות העוסק בפתרונות שיווקיים, בדגש על כל הקשור להגברת מודעות של יוזרים למשחקים, השגת יוזרים (User Acquisition), צמיחה, אינגייג'מנט, מוניטיזציה וכן הלאה. המפגש פתוח בעיקר למייסדים, אנשי שיווק ומנכ"לים. המעוניינים להגיע – מוזמנים להשאיר פרטים. המפגש מוגבל ל-20 משתתפים בלבד, חברי עמותה. האירוע הסתיים! תודה לכל המשתתפים. עוד מפייסבוק בחודשים הקרובים.

Read More »