Google+

כבוד השופטים, חברי האקדמיה.

כמעט מאה משחקים הוגשו לתחרות, שיא מדהים כמובן ויותר מכפול מהשנה שעברה. גם רשימת השופטים מרשימה מאי פעם ומורכבת מחברי "תא כתבי המשחקנות (גיימינג) הישראלים" , מרצים במכללות השונות ללימוד משחקולוגיה, עיתונאים וכמובן חברי קהילת המפתחים הישראלית (שלא הגישו השנה משחק לתחרות כמובן)

רשימת השופטים, חברי האקדמיה (רשימה כמעט סופית):

About Nir Miretzky

ניר מירצקי, בעבר כיהן כיו"ר העמותה, מנכ"ל העמותה וחבר בועד המנהל של העמותה (משנת 2011)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*