Google+

פגישת ועד אחת-עשרה, 10.05.2013

מיקום: סקייפ, סייבר ספייס

נוכחים: ניר מירצקי, גולדי, דוויק, נעם.

נושאים שנידונו בפגישה:

 1. מסקנה מהכנס בברלין היא שיש ליצור מתנדבים וכן אחראי לתחום ה"חוץ".

  • סוכם כי בישיבה הבאה ידון אופי ההתנדבות של שר החוץ של העמותה, אשר תפקידו לעמוד בקשר עם ארגונים מקבילים בחו"ל ולייצר הזדמנויות עסקיות ובכלל לקדם את התעשייה הישראלית בניכר.

  • הוצע כי ידובר בתפקיד התנדבותי לבחירה מחודשת בכל שנה.

  • בין תפקידיו חיזוק הקשרים עם תעשיות דומות בעולם, כאלה שכבר החלו קשרים איתן (פולין, גרמניה, טורקיה…)

 2. יתקיים מפגש עם חברות מתחום ה-Gaming עם אורי, השגריר שיוצא לקוריאה.25.6 בין השעות: 16:00 – 18:00.
  יש להכין רשימת חברות המתאימות לתיאור. משימה מתאימה לוועדה מהסעיף הקודם.

 3. גולדי הדגיש כי יש לקדם את נושא מעגל המתנדבים של העמותה.

  • מוצע לפתוח את הועדות בקבוצה, ולהציע לאנשים להצטרף מבעוד מועד.

 4. גוגל גרנטס – באדיבות דוויק, קיבלנו תקציב ענק של $330 ליום עבור פרסום בגוגל.

  • לעת עתה נתחיל לקדם את אתר העמותה, נמרוד יפנה לפייפאל בשביל לסדר את עמוד התשלום של העמותה

  • יש לדון בנושאים נוספים שאנו רוצים לקדם – חברות פרטיות בצורה כלשהו, האם זה לפי התקנון?

 5. שיפוץ האתר דוויק יהיה פעיל במסגרת "וועדת קישוט" שתרכז מעצבים גרפיים ומעצבי אתרים.

 6. אוטופיה יחתם הסכם לשת"פ. באחריות מי?

 7. תחום התרבות –

  • ישנן מספר משימות שניתן לבצע כגון יצירת שת"פ עם מוזיאון המשחקים בגרמניה, קידום התזמורת וכדומה

  • מועמד טבעי לנושא הוא שלו מורן – יש לשאול אם הוא רוצה להיות א. תערוכות. באחריות מי?

 8. נעם מודה בשם ג'וי טיונז על פרס ה– Xbox בו זכו

 9. דוויק מעוניין לקדם את העבודה מול משרד התמ"ת. בכלל זה:

  • סדנה עסקית בחסות העמותה לחברי העמותה הרצאות וכו'.

  • כנס משקיעים מחו"ל – מה זה?

 10. גולדי מעלה פנייה מחברת קהילה על מחאה כנגד שינוי במדיניות התמחור של אדובי, לרמה חריגה בישראל ביחס לכל מקום אחר. הוחלט שהנושא אינו ממוקד מספיק על הקהל שלנו מכדי לטפל בו.

About GameIS Org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*